Mawrth/March 2009

06/03/2009 Revolution, Literature and Latin America 7.15 for 7.30 pm £3/£2

jim-march-2009-we

Jim Knight took a course in Latin American studies at the University of Liverpool, specialising in literary representations of social conflict. He went on to do a research MA on the emergence of a revolutionary writers’ movement known as the ‘Committed Generation’ in El Salvador. He is currently completing PhD research on perceptions of violence in Salvadoran literature from before, during and after the country’s recent civil war.

llun-dan-march-2009-we

Dan Amor was brought up in Penmachno, where he now lives. BBC Radio Cymru and Radio Wales listeners will be familiar with his material, and John Peel played two of his songs. His second album, Adlais (‘Echo’), is out now on Recordiau Cae Gwyn Records, his own label. The record bears a strong 60s and 70s influence. Dan records with John Lawrence, former member of Gorky’s Zygotic Mynci. Ben Ellis sings harmonies.

Dilynodd Jim Knight gwrs mewn astudiaethau America Lladinaidd ym Mhrifysgol Lerpwl, yn arbenigo mewn portreadau llenyddol o wrthdaro cymdeithasol. Aeth ymlaen i wneud MA ymchwil ar ymddangosiad y mudiad awduron chwyldroadol a elwir yn ‘Committed Generation’ yn El Salfador. Ar hyn o’r bryd, mae Jim yn cwblhau PhD ymchwil ar ganfyddiadau o drais mewn llenyddiaeth Safladoriaidd, o’r cyfnodau yn arwain at, ac yn dilyn y Rhyfel Cartref.

Magwyd Dan Amor ym mhentref Penmachno, Dyffryn Conwy, ac mae’n dal i fyw yno hyd heddiw. Bydd gwrandawyr BBC Radio Cymru a Radio Wales yn gyfarwydd â’i ddeunydd, a chwaraeodd John Peel ddwy o’i ganeuon. Mae Dan wedi rhyddhau ‘Adlais’, ei ail albym, ar Recordiau Cae Gwyn – ei label recordio ei hun, Ceir ddylanwad gerddorol gryf o’r 60au a’r 70au ar yr albwm. Mae Dan yn recordio gyda John Lawrence, cyn aelod o Gorky’s Zygotic Mynci. Ben Ellis sy’n canu harmoniau.

Croeso cynnes i bawb/A warm welcome to all

Manylion pellach/Further details: fionaowen@rhwng.com

Canolfan Ucheldre/Ucheldre Centre, Caergybi/Holyhead 01407 763361 www.ucheldre.org

‘Ond aros yn y lle rhwng y ddau’ – Aled Jones Williams


Advertisements

The point of ‘Rhwng: The Point Between’

rhwngpointhead

The ‘between’ stands for what is shared ‘between us’ as people and also that often elusive ‘between’ place, between opposites/polarities, that is spiritually dynamic, experiential and that which the various wisdom traditions testify to being the most subtle, profoundly alive and richly meaningful place in us. The exploration of ‘rhwng’ encompasses an on-going, interdisciplinary programme of talks, workshops, discussion groups and performances. There is an emphasis on participation drawing on and promoting the talents of the Society. The guiding idea behind this Society – that of ‘rhwng’ – will hopefully promote exploration in a broad sense. The spirit of the Society is one of open-minded enquiry, which emphasises a move from ‘either/or’ to ‘and’ language. It includes, for instance, theories and practices; engages intellect but also feeling; honours experience and explores what it means to be sentient, creative beings embedded in mysterious life. Each programme includes events rooted in the arts (e.g. literature, music, visual arts) along with various religious/spiritual traditions. Ecological, philosophical and psychological approaches are all viable aspects of enquiry within the Society.

Cymdeithas yng Nghanolfan Ucheldre sy’n cynnig rhaglen ryngddisgyblaethol o ddigwyddiadau thematig sy’n archwilio syniad ‘rhwng’, drwy gyfrwng sgyrsiau, gweithdai a pherfformiadau. Mae ‘rhwng’ yn dynodi’r hyn yr ydym yn ei rannu rhyngom fel pobl, yn ogystal â’r lle cyfrin hwnnw rhwng pethau cyferbyniol/pegynau, yr hyn sy’n ysbrydol ddeinamig, yn seiliedig ar y profiadol, a’r hyn y mae’r gwahanol draddodiadau doethineb yn tystio iddo fel y lle mwyaf cynnil, hollol fywiol ac ystyrlon ddwys ynom.

Chwefror/February 2009

06/02/2009

A Life in Verse

Tony Conran and friends will present readings from his latest publication What Brings You Here So Late? – a single, autobiographical poem which movingly evokes what it was like to grow up with cerebral palsy in wartime Wales, then being a student, poet and Catholic in Bangor, the Thatcher years and finally facing surgery to halt increasing paralysis – and also from recent work.

Readers: Gwilym Morus, Pauline Down, Sheila Brook and Lesley Conran

Bydd Tony Conran a chyfeillion yn cyflwyno darlleniadau o’i gyhoeddiad newydd What Brings You Here So Late? – cerdd hunangofianol sy’n gwysio’n gyffrous y profiad o dyfu fyny gyda pharlys ymennydd yng Nghymru yn ystod rhyfel, yna’n fyfyriwr, yn fardd a’n Gatholig ym Mangor, blynyddoedd Thatcher ac yna’n wynebu llawdriniaeth i atal parlys cynhyddol – a hefyd o waith diweddar.

Darllenwyr: Gwilym Morus, Pauline Down, Sheila Brook a Lesley Conran.