Chwefror/February 2009

06/02/2009

A Life in Verse

Tony Conran and friends will present readings from his latest publication What Brings You Here So Late? – a single, autobiographical poem which movingly evokes what it was like to grow up with cerebral palsy in wartime Wales, then being a student, poet and Catholic in Bangor, the Thatcher years and finally facing surgery to halt increasing paralysis – and also from recent work.

Readers: Gwilym Morus, Pauline Down, Sheila Brook and Lesley Conran

Bydd Tony Conran a chyfeillion yn cyflwyno darlleniadau o’i gyhoeddiad newydd What Brings You Here So Late? – cerdd hunangofianol sy’n gwysio’n gyffrous y profiad o dyfu fyny gyda pharlys ymennydd yng Nghymru yn ystod rhyfel, yna’n fyfyriwr, yn fardd a’n Gatholig ym Mangor, blynyddoedd Thatcher ac yna’n wynebu llawdriniaeth i atal parlys cynhyddol – a hefyd o waith diweddar.

Darllenwyr: Gwilym Morus, Pauline Down, Sheila Brook a Lesley Conran.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s