Rhwng: Special Day/Diwrnod Arbennig

02/05/09 Utterly Alive! 10 am – 4 pm £15/10

mandy-pic

A day of experiment and exploration.  Using meditation and voice and choosing from a range of art forms, we invite ourselves into the present moment (that elusive ‘here and now’) and playfully attempt to bring this experience into form.

Mandy Simone is an experienced workshop leader with a special interest in voice and sound healing.

Diwrnod o arbrofi ac archwilio. Drwy ddefnyddio myfyrdod a llais, a thrwy ddewis o’r amrywiaeth o ddulliau chelf, gwahoddwn ein hunain i’r foment bresennol (yr ‘yma rŵan’ wibiog) ac ymgeisiwn yn chwareus i ddod a’r profiad yma yn fyw.

Mae Mandy Simone yn arweinydd gweithdy profiadol gyda diddordeb arbennig mewn llais ac iachâd sain.

Croeso cynnes i bawb/A warm welcome to all

Manylion pellach/Further details: fionaowen@rhwng.com

Canolfan Ucheldre/Ucheldre Centre, Caergybi/Holyhead 01407 763361 www.ucheldre.org

‘Ond aros yn y lle rhwng y ddau’ – Aled Jones Williams

Advertisements

Mai / May 2009

01/05/2009  Catch a Lift on the Next Raven 7.15 for 7.30 pm £3/£2

steve-promo1-cropIn Celtic myth the raven is the herald of the type of change which can often be challenging and even upsetting. However through the “resolution of the opposites”, the seemingly fierce raven can bring a special kind of magic through which that which hurts most is eventually profoundly healing.

Steve Gladwin is a storyteller, performer and teacher with over twenty five years experience in all kinds of group-work. In November 2006 he lost his partner Celia. Her passing taught him many things about life, death, and ravens, swans and hares in particular. In ‘Catch a Lift on the Next Raven’ he weaves together the story of Celia’s life and passing with story, myth, poetry and above all the inspiration of the animals.

This piece lasts approx 90 minutes and Steve encourages time for question and reflection afterwards.

Ym myth Celtaidd mae’r gigfran yn rhagflaenydd o fath o newid sydd yn aml yn heriol, a hyd yn oed yn creu gofid. Er hynny, drwy’r hyn a elwir yn Saesneg ‘[the] resolution of the opposites’, gall y gigfran – sydd yn gallu edrych ffyrnig ar yr olwg gyntaf – ddyfod â math arbennig o ddewiniaeth, lle mae’r hyn sy’n dolurio fwyaf, yn y pen draw yn iachau’n ddwys.

Mae Steve Gladwin yn chwedleuwr, perfformiwr ac athro gyda phrofiad o dros bump ar hugain o flynyddoedd mewn pob math o waith grŵp. Yn Nhachwedd 2006, fe gollodd ei bartner Celia. Dysgodd y profiad yma lawer iddo am fywyd, marwolaeth, ac am chigfrain, elyrch a sgwarnogod yn arbennig. Yn ‘Catch a Lift on the Next Raven’ mae’n gweu hanes bywyd ac ymadawiad Celia gyda stori, myth, barddoniaeth ac, yn fwy na dim, ysbrydoliaeth yr anifeiliaid.

Mae’r darn yn parhau oddeutu 90 munud ac mae Steve yn annog amser ar gyfer cwestiwn ac adlewyrchu wedyn.

Croeso cynnes i bawb/A warm welcome to all

Manylion pellach/Further details: fionaowen@rhwng.com

Canolfan Ucheldre/Ucheldre Centre, Caergybi/Holyhead 01407 763361 www.ucheldre.org

‘Ond aros yn y lle rhwng y ddau’ – Aled Jones Williams