Hydref/October 2009

02/10/2009 7.15 for 7.30 pm £3/£2

Words for Wellbeing
Led by Graham Hartill

The power of creative writing in health  and  social  care  contexts is  being  recognised  in  many diverse fields. Graham outlines the field, introduces  some  central  issues,  and leads a discussion.

Cydnabyddir grym ysgrifennu creadigol mewn cyd-destunau iechyd a gofal cymdeithasol mewn nifer o feysydd amrywiol. Bydd Graham yn rhoi braslun o’r maes, yn cyflwyno materion canolog, ac yn arwain trafodaeth.

 Croeso cynnes i bawb A warm welcome to all

Manylion pellach Further details: fionaowen@rhwng.com

The October Rhwng is kindly supported by Academi.

Dyma fanylion Rhwng Hydref sydd gyda chefnogaeth caredig Academi.

 Canolfan Ucheldre, Caergybi/Ucheldre Centre, Holyhead 01407 763361 www.ucheldre.org

‘Ond aros yn y lle rhwng y ddau’ – Aled Jones Williams

Advertisements

Medi/September 2009

04/09/2009 7.15 for 7.30 pm £3/£2

An evening of poetry and music

Noson o farddoniaeth a cherddoriaeth

Three more of Wales’s significant poets (please click on each name to read about their work):

Tri o feirdd mwyaf blaengar Cymru (clicwch ar yr enwau i ddarllen mwy am eu gwaith):

Nigel Jenkins

John Barnie

Richard Douglas Pennant

 

Gyda cherddoriaeth gan / With music from:

Barry Green

 

Croeso cynnes i bawb / A warm welcome to all

Manylion pellach / Further details: fionaowen@rhwng.com

Canolfan Ucheldre, Caergybi/Ucheldre Centre, Holyhead 01407 763361 www.ucheldre.org

‘Ond aros yn y lle rhwng y ddau’ – Aled Jones Williams

Gorffennaf/July 2009

03/07/2009  7.15 for 7.30 pm £3/£2

Barbara Hickmott: The Work of Byron Katie

With songs by Fiona & Gorwel Owen

An opportunity to explore what Byron Katie calls the Work, a process that clears the mind; a way to identify and question the thoughts that cause all the suffering in the world. The process is simple, radical and life-changing. Barbara Hickmott has been deeply involved in the Work for the past five years, attending many training events with Byron Katie and promoting the Work here in North Wales.

 Cyfle i archwilio’r hyn y mai Byron Katie yn ei alw yn ‘the Work’, proses sy’n clirio’r meddwl; fordd o adnabod a chwestiynu’r meddyliau sy’n achosi’r holl ddioddefaint yn y byd. Mae’r proses yn syml, yn radical ac yn gallu newid bywyd. Mae Barbara Hickmott wedi ymglymedig â ‘the Work’ dros y pum mlynedd diwethaf, wedi mynychu llawer o ddigwyddiadau hyfforddi gyda Byron Katie a hyrwyddo ‘the Work’ yma yng Ngogledd Cymru.

Croeso cynnes i bawb/A warm welcome to all

Manylion pellach/Further details: fionaowen@rhwng.com Canolfan Ucheldre/Ucheldre Centre, Caergybi/Holyhead 01407 763361 www.ucheldre.org

‘Ond aros yn y lle rhwng y ddau’ – Aled Jones Williams