Gorffennaf/July 2009

03/07/2009  7.15 for 7.30 pm £3/£2

Barbara Hickmott: The Work of Byron Katie

With songs by Fiona & Gorwel Owen

An opportunity to explore what Byron Katie calls the Work, a process that clears the mind; a way to identify and question the thoughts that cause all the suffering in the world. The process is simple, radical and life-changing. Barbara Hickmott has been deeply involved in the Work for the past five years, attending many training events with Byron Katie and promoting the Work here in North Wales.

 Cyfle i archwilio’r hyn y mai Byron Katie yn ei alw yn ‘the Work’, proses sy’n clirio’r meddwl; fordd o adnabod a chwestiynu’r meddyliau sy’n achosi’r holl ddioddefaint yn y byd. Mae’r proses yn syml, yn radical ac yn gallu newid bywyd. Mae Barbara Hickmott wedi ymglymedig â ‘the Work’ dros y pum mlynedd diwethaf, wedi mynychu llawer o ddigwyddiadau hyfforddi gyda Byron Katie a hyrwyddo ‘the Work’ yma yng Ngogledd Cymru.

Croeso cynnes i bawb/A warm welcome to all

Manylion pellach/Further details: fionaowen@rhwng.com Canolfan Ucheldre/Ucheldre Centre, Caergybi/Holyhead 01407 763361 www.ucheldre.org

‘Ond aros yn y lle rhwng y ddau’ – Aled Jones Williams

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s