Next Event: 19/9/2015

Between two seasons

Each ‘Rhwng’ event takes a season-related theme as its starting point, so in September, as the year matures, we explore themes of shifts, transitions, fruiting and culmination through creative and exploratory writing, poetry, story, metaphor and myth. Led by Fiona Owen, with poet and editor Stevie Krayer, who will be reading from her new collection, New Monkey, and other collections.

Mae pob digwyddiad ‘Rhwng’ yn cymryd thema dymhorol fel man cychwyn, felly ym mis Medi, wrth i’r flwyddyn aeddfedu, byddwn yn archwilio themâu o newid, trawsnewid, ffrwytho ac anterth drwy ysgrifennu creadigol ac archwiliadol, barddoniaeth, stori, trosiad a chwedl. Bydd y bardd a golygydd Stevie Krayer yn ymuno â ni ac yn darllen o’i chasgliad newydd, New Monkey, a chasgliadau eraill.

on Saturday, 19 September, 2015

10am-4pm at Ucheldre Centre, Holyhead

ar Ddydd Sadwrn, 19 Medi, 2015

10yb-4yh yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi

 

£10/£8 concessions

At Canolfan Ucheldre Centre 01407 763361 www.ucheldre.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s